HétFü – A hullaégető

Vaskakas Bábszínház-Orlai Produkció

Szereplők: Gálvölgyi János, Schruff Milán, Szúkenyik Tamás, Ujvári Janka, Ragán Edit, Gergely Rozália, Bora Levente

Író: Ladislav Fuks
Fordító: Zádor Margit
Dramaturg: Zöldi Gergely
Színpadra alkalmazta: Gálvölgyi Judit
Látvány: Kálmán Eszter
Világítástervező: Szondi György
Mozgás: Fejes Kitty
Zene: Matisz Flóra Lilli
Báb: Michac Gábor
Maszk: Juristovszky Sosa
Bábkonzulens: Tengely Gábor
Producer: Orlai Tibor
Rendezőasszisztens: Kis-Kádi Judit
Rendező: Pelsőczy Réka

Karel Kopfrkingl, a prágai krematórium dolgozója a magával és a világgal elégedett tisztességes kispolgár mintapéldánya. A rajongásig imádja feleségét és két gyermekét, nagy buzgalommal és szakértelemmel végzi munkáját, és egyáltalán nem foglalkozik politikával. Ám 1938-at írunk, amikor is Németország elfoglalja a Szudéta-vidéket. Ekkor fokozatosan előbukkan a rendes honpolgár álarca alól az álszent szörnyeteg, a behízelgő hóhér, akinek fel sem tűnik, hogy már egy párhuzamos világrendet szolgál, melynek javáért magától értetődő természetességgel áldozza fel a hozzá legközelebb álló embereket is.

Ladislav Fuks hátborzongató regényéből a hatvanas években csehszlovák film is készült rasszizmusról, kirekesztésről, és arról a bizonyos szellemről, ami kiszabadult a palackból. Gálvölgyi János akkor Kopfrkingl magyar hangja volt, most végre színpadon is eljátszhatja ezt az aktualitásából mit sem vesztett történetet.

 

„Nem lehet elég óvatosan bánni a szavakkal, ennek tudatában skiccelem ide: nagy horderejű, életbe vágó, megrengető, a bensőnk mélyén/mélyét tisztító, színháztörténeti s egyben ember- s társadalomjobbító esemény részesei lehettünk a csütörtök esti győri főpróbán (2017. február 9.), amely időtlenségével együtt itt és most érvényes. Hitet, erőt ad.” (teremtuccse.blogspot.hu.)

„Az öregedő, korpulens, negédes beszédű, és csak rendezettsége miatt a viszolyogtatáson át nem billenő kispolgár felfreskózása után jött a Gálvölgyi-féle aprómunka és kismesteri ecsetvonások: a milliméterre ismételt mozdulatok, a precízen egy tartományban tartott hangtónus, a szűk intelligenciájú kisegzisztencia belső vívódásainak finom eszközökkel való megmutatása. Ez a gyilkossá avanzsált kispolgárfigura Gálvölgyi alakításában azért félelmetes, mert becsvágya és képzelt rendeltetésének betöltése valójában nem a materiális világban jelen levő krematórium-igazgatói poszt elérése, hanem az omnipotencia és a halálosztás joga. Isten akar lenni.” (izaszinhazbanjart.hu)

„Az erős szövegekre és látványos vizuális elemekre épülő jelenetek gondolkodtatnak el. Az előadás túlmutat a második világháború tragikus kimenetelén. Örökérvényű problémát jár be, és mutatja az egyén útkeresését a változó társadalom viharaiban. A halál sohasem lesz válasz az életre. Az emberi mivoltából kiforduló Karel Kopfrkingl megtartja következetes emberi jóságát, és ettől válik pazarul hitelessé Gálvölgyi János alakítása.” (Bozóky Balázs, potszekfoglalo.hu)

„Bár hosszú évtizedek óta komédiában utazik, Gálvölgyi János időről időre megpróbál kitörni ebből a szerepkörből. Kopfrklingja primitíven egocentrikus figura, akit éltet a szertartásosság, aki saját igazságait fennhangon szajkózza – a közösségért áldozatot kell hozni, a törvények arra valók, hogy megvédjék az embert, a félelem pedig az emberiség legfőbb ellensége. Gálvölgyi szikár játékában szép lassan kirajzolódik, hogy Kopfrkingl nem gerinces ember, bár a házasság szentségét hangoztatja, nemi vágyainak nem tud megálljt parancsolni. Az ilyen alaptermészetű ember gerince pedig könnyen meghajlik. Gálvölgyi kifinomult gesztusokkal építi fel, hogyan jut arra a felismerésre Kopfrkingl, hogy a benne csörgedező néhány csepp német vér nem elegendő a túléléshez. Apró, finom hangsúlyváltozásokkal érzékelteti, miként kezd egy jóravaló ember alkalmazkodni az elvárt helyzetekhez, majd teljesen hasonulni a barátja által szajkózott eszmékhez.”
Makrai Sonja: Hogyan lesz a látszólag ártatlan kisemberből a megtestesült gonoszság?, Magyar Nemzet

 

A színdarab Magyarországon a DILIA Színházi, Irodalmi és Audiovizuális Ügynökség (Prága) és a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség között létrejött megállapodás alapján kerül színre.

16 éven felülieknek!

Trailer

Fotó: Takács Attila

A program a szegedi MASZK Egyesület szervezésében jön létre.

Az előadás hossza: 95 perc

Játszóhely: Kisszínház
Jegyárak: 3500-4500 Ft