Közérdekű adatok

(Feltöltés alatt!)

 

I./ Szervezeti, személyzeti adatok

Központi elérhetőségek

Felettes szerv

Vezetőség

 

II./ Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Alapító okiratok

Alapító okirat (hatályos)

Alapító okirat (előző)

2. Szervezeti és Működési Szabályzat

3. Adatkezelési tájékoztató

 

III./ Gazdálkodási adatok

1. Közlemények az adózó rendelkezése szerint, a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

2. Éves beszámolók

2019

2018

2017

2016

3. Nettó 5 MFt-t meghaladó szerződések

4. Elemi költségvetések

2020

2019

2018

2017

2016