A távolság mechanikája / A sárkány kertje

IZP PROGRAM
A távolság mechanikája / A sárkány kertje
táncest
kisszínház
Kategória: 
Vendégelőadás
Bemutató: 
2020. március 02. 19:00

A távolság mechanikája

SÍN-produkció

 

Mészáros Máté A távolság mechanikája című előadásában a statikus és dinamikus testek térben való elhelyezése és mozgatása, az összeillő és össze nem illő rendszerek egy térbe zsúfolása, valamint a testek között keletkező távolság vizsgálata kerül a középpontba. E problémakör érzékeltetésére a koreográfus eszköze a megfelelő mozdulat megtalálása,  azaz az absztrakció fizikai testre való lefordítása. 

A térben elhelyezkedő testek találkozásának a variációit mutatjuk be, és ezáltal szeretnénk beindítani a szabad értelmezés lehetőségét a nézőben. A társadalmi és személyes kontextusból kiragadott epizodikus események reprezentálnak érzelmi, morális vagy intellektuális szituációkat.

A Nemzeti Táncszínház újonnan kialakított előtere remek lehetőséget ad mindezek vizualizációjára: variatív, nem szokványos színházi tér, amely helyet ad az új befogadói nézőpontok megszületésének, ezzel is rétegezetten érzékeltetve a távolság mechanikáját. Az előadás még egy további nézőpont mentén válik érzékelhetővé: a Porteleki Áron által készített hangtereken keresztül, ahol nem csak a fizikális térérzékelésünk, hanem a gondolati tereink is aktivizálódnak.

A három igen különböző háttérrel rendelkező előadó (egy klasszikus balett képzésben részesült, egy néptáncos alapokkal rendelkező és egy célirányosan kortárs technikákkal képzett táncos) és a zenész olyan közel merészkedik egymás személyes tereibe, ami által a befogadók eltávolodhatnak szokványos értelmezési kényszereiktől. A testek itt nem  performatív képességük, hanem plasztikus, folyamatosan formálható anyagszerűségük miatt képzőművészeti perspektívába helyezik a táncot.

Alkotók, előadók: Mészáros Máté, Jenna Jalonen, Vadas Zsófia Tamara

Zene: Porteleki Áron

Mentor: Bakó Tamás

Producer: SÍN Kulturális Központ

Koreográfia és térkoncepció: Mészáros Máté

 

Az előadás az NKA IZP Kollégiumának támogatásával készült.

 

A sárkány kertje

Az előadás a racionalitás és az antropocentrizmus dekonstrukcióján keresztül egy embertelenített mozgásformák töredezett anarchitektúráját alkotja meg.

Poszthumán szörnyek bukkanak fel, a félelem mégis megnyíláshoz vezet, az emberi test radikális plaszticitásának szenvedélyes színreviteléhez.

A poszthumanitás a 21. század alapvető kérdései köré szerveződik. A klónozás, a mesterséges intelligencia, a digitalitás szimulakrumainak burjánzása mind olyan technológiai változások, amelyek elhomályosítják, elbizonytalanítják az ember határvonalait, megszokott fogalmiságát. Ezek a kulturális tendenciák a modernitás és a humanizmus emberképének radikális átalakulásáról tanúskodnak, amelynek alapvető sajátossága a hagyományos humanizmus szuverén, koherens és autonóm emberképének a decentrálása. A kortárs táncművészet ebből a decentrált szubjektivitásból nyílik meg a valóság radikális heterogenitása felé: növényekhez hasonlatos furcsa hajlongás, a zombi élet és halál közötti megrekedtsége új, alternatív utakat nyit meg. Az előadás a racionalitás és az antropocentrizmus dekonstrukcióján keresztül egy embertelenített mozgásformák töredezett anarchitektúráját alkotja meg, amely folyamatosan tovább lendül szokatlan és idegen megnyilvánulások felé. Az előadás során a saját szubjektivitásunk poszt-antropocentrikus nézőpontból történő újraértelmezésére nyílik lehetőség. Felgyorsuló rizomatikus kúszónövény-mozgások simulnak hozzá a testtől elidegenedő protézisekhez, miközben a poszthumán valóság káoszában arctalan szörnyek bukkannak fel. A félelem azonban nem bezáródáshoz vagy elutasításhoz vezet, hanem egy embertelen megnyíláshoz, az emberi test mozgásának radikális plaszticitásának szenvedélyes színreviteléhez.

Alkotók és előadók: Busa Balázs, Csasznyi Blanka Flóra, Britt Kamper, Kelemen Patrik, Rab Alexandra, Újvári Milán

Zeneszerző: Sáry Bánk

Koncepció konzultáns és szöveg: Horváth Márk

Mentor: Zsigó Anna

Koreográfus: Rózsavölgyi Zsuzsa

Időtartam: 45 perc

 

Támogatók: Sín Kulturális Központ, Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Program, Kontakt Budapest

 

 

A távolság mechanikája

SÍN-produkció

 

Mészáros Máté A távolság mechanikája című előadásában a statikus és dinamikus testek térben való elhelyezése és mozgatása, az összeillő és össze nem illő rendszerek egy térbe zsúfolása, valamint a testek között keletkező távolság vizsgálata kerül a középpontba. E problémakör érzékeltetésére a koreográfus eszköze a megfelelő mozdulat megtalálása,  azaz az absztrakció fizikai testre való lefordítása. 

A térben elhelyezkedő testek találkozásának a variációit mutatjuk be, és ezáltal szeretnénk beindítani a szabad értelmezés lehetőségét a nézőben. A társadalmi és személyes kontextusból kiragadott epizodikus események reprezentálnak érzelmi, morális vagy intellektuális szituációkat.

A Nemzeti Táncszínház újonnan kialakított előtere remek lehetőséget ad mindezek vizualizációjára: variatív, nem szokványos színházi tér, amely helyet ad az új befogadói nézőpontok megszületésének, ezzel is rétegezetten érzékeltetve a távolság mechanikáját. Az előadás még egy további nézőpont mentén válik érzékelhetővé: a Porteleki Áron által készített hangtereken keresztül, ahol nem csak a fizikális térérzékelésünk, hanem a gondolati tereink is aktivizálódnak.

A három igen különböző háttérrel rendelkező előadó (egy klasszikus balett képzésben részesült, egy néptáncos alapokkal rendelkező és egy célirányosan kortárs technikákkal képzett táncos) és a zenész olyan közel merészkedik egymás személyes tereibe, ami által a befogadók eltávolodhatnak szokványos értelmezési kényszereiktől. A testek itt nem  performatív képességük, hanem plasztikus, folyamatosan formálható anyagszerűségük miatt képzőművészeti perspektívába helyezik a táncot.

Alkotók, előadók: Mészáros Máté, Jenna Jalonen, Vadas Zsófia Tamara

Zene: Porteleki Áron

Mentor: Bakó Tamás

Producer: SÍN Kulturális Központ

Koreográfia és térkoncepció: Mészáros Máté

 

Az előadás az NKA IZP Kollégiumának támogatásával készült.