Tóth Péter

Szerepek

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi - Pinellino